Permakultur

Begreppet permakultur myntades i Australien på 70-talet av Bill Mollison och David Holmgren, och är en sammandragning av orden permanent (agri-) culture, eller en hållbar livsstil som vi skulle säga på svenska.

Permakultur handlar om att bygga upp långsiktigt hållbara samhällen och livsmiljöer för både människor och djur utifrån tre etiska principer som handlar om att bry sig om jorden, bry sig om människorna och att arbeta för en rättvis fördelning av jordens resurser. Tanken är att forma småskaliga system där människan kopplas ihop med bra och hållbara bostäder, livsmedelsproduktion, djur och växter, vatten- & energiförsörjning, avloppshantering, med mera.

Permakulturdesign är ett planeringsredskap där de grundläggande principerna är desamma, men resultaten skiljer sig åt beroende på lokala förhållanden.

Permakulturhönan; praktisk tillämpning

Tanken med permakultur är att bygga hållbara system där varje element gör maximal nytta i förhållande till den energi som går åt för att underhålla systemet. Ett element som kan förekomma i en design skulle kunna vara en höna; denna har olika behov som vi behöver tillgodose, men den ger också ifrån sig olika typer av produkter och har dessutom olika egenskaper och beteenden som är värda att beakta. När vi har analyserat ett element försöker vi passa in det tillsammans med andra element så att dessa samverkar på ett så effektivt sätt som möjligt. Kanske väljer vi då att placera hönshuset i anslutning till vårt kallväxthus; hönan avger värme som ökar nattemperaturern i växthuset, den andas ut koldioxid som tas upp och omvandlas av växterna till syre så att hönorna får frisk luft, och på vinterna kan hönorna släppas ut i växthuset för att picka ogräsfrön och gödlsa jorden så att den är i toppskick till nästa odlingssäsong.

 

Permaculture is a philosophy of working with, rather than against nature; of protracted and thoughtful observation rather than protracted and thoughtless labour; and of looking at plants and animals in all their functions, rather than treating any area as a single-product system.

- Bill Mollison


Hem Permakultur Info & Anmälan Program Medverkande Kontakt