Medverkande

Flera av Sveriges främsta och mest erfarna personligheter inom permakultur och omställningsrörelsen kommer att delge sina kunskaper under helgen. Det kommer även finnas utrymme för nya talanger att hålla workshops om sina specifika kunskaper.

Nedan följer en presentation av Synvändas föredragshållare och andra som bidrar till att Synvända blir verklighet:

 

Emilia Rekestad
REALS - byggande av nätverk för hållbar livsstil i Östersjöregionen

Emilia är dels projektledare inom Omställning Järna, där fokus ligger på hållbar utveckling genom praktiska projekt, events och kursverksamhet inom den lokala regionen. Under de kommande tre åren (2013-2016) kommer hon att vara med och koordinera projektet REALS (se nedan) som drivs genom Permakultur i Sverige. Vid sidan av projektarbeten har hon en verksamhet inom trädgård och odling.

Under Synvända ger Emilia en kort introduktion till det nya projektet REALS: Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably. Projektet är baserat i östersjöregionen, och är ett partnerskap mellan olika rörelser och samhällssektorer inom ramen för Hållbar Livsstil. Permakultur i Sverige står som projektägare.

Emilia

Martin Gustafsson
Introduktion till Permakultur

Martin bor i Stjärnsund och är trädgårdsmästare och har under flera år jobbat på Botaniska trädgården i Uppsala. Han har lång erfarenhet av att jobba med och undervisa om permakultur, ätbara växter och skogsträdgårdar. Martin är ledamot i svenska Permakulturföreningens styrelse. På Synvändan kommer han att ge en introduktion till permakultur och berätta varför han tror permakultur är ett viktigt redskap i arbetet mot mer levande och resilienta lokalsamhällen.

Martin

Ulrika Jansson
Konst som katalysator för hållbar utveckling

Ulrika är konstnär utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm. Hon arbetar med olika konstnärliga uttryck som gör frågeställningar om ekologisk och social hållbarhet fysiskt påtagliga i det offentliga rummet. Varje projekt är ett undersökande av hållbara tekniker, material, metoder och värderingar i platsspecifika konstverk. Hon arbetar med skulptur, installation, teckning och video. Ulrika är även utbildad inom permakultur i Tyskland och Australien och bloggar på www.hallbarstad.se.

På Synvända kommer Ulrika att göra en introduktion till hur samtida konstnärer arbetar med relationen till naturen, permakultur och miljöfrågor. Kom och delta i ett samtal om hur konst och konstnärligt tänkande och görande kan vara en del av omställningen till ett hållbart samhälle.

Ulrika

Johanna Björklund
Klimatsmart mat

Johanna är forskare vid Örebros universitet och vill med sin forskning medverka till att utveckla en hållbar livsmedelsförsörjning. Detta gör hon genom att bidra till ökad kunskap om hur mat kan produceras med hjälp av lokala förnybara resurser och ekosystemtjänster. Ett forskarprojekt driver Johanna tillsammans med lantbrukare i ett deltagardrivet nätverk ”Klimatsmart lantbruk – hållbara lösningar för framtiden”. Hon är också en av författarna till boken "Mat & Klimat" som kom ut i hösten 2008.

På Synvändan kommer Johanna att berätta kort om de globala miljö- och rättvisefrågorna och hur vår mat är kopplad till alla de utmaningar vi står inför. Hon kommer också att berätta om sin forskning och ge konkreta tips på vad man kan tänka på om man vill äta klimatsmart och hållbart.

Johanna

Ylva Lundkvist
Lokal ekonomi och lokala valutor: praktisk omställning för hållbara och företagsamma bygder

Ylva bor på landet utanför Uppsala och har en fil.kand i ekonomisk historia och har bland annat studerat den argentinska byteshandelsrörelsen. Hon jobbar som projektledare för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som är medlemsorganisation för Sveriges alla byaföreningar samt driver den nya folkrörelsen Omställning Sverige. Sedan 2011 arrangerar hon den årliga konferensen Lokalekonomidagarna. Hon är även projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet och ledarskribent för mediekooperativet Fria Tidningar.

På synvända kommer Ylva att reda ut begreppen lokal ekonomi och lokala valutor – vad de betyder och varför det är viktigt att jobba med den lokala ekonomin om vi vill uppnå verklig hållbarhet. Hon kommer också ge många praktiska och inspirerande exempel på hur olika bygder jobbar för att stärka den lokala ekonomin. Samt inbjuda till samtal om hur deltagarna kan jobba för sin lokala ekonomi.

Lite av det som Ylva jobbar med:
www.lokalekonomidagarna.se
www.lokalekonomerna.ning.com
http://www.fria.nu/byline/ylva-lundkvist

Ylva

Stuart Pledger
Naturen som Inspiration för Hållbart Ledarskap

Stuart är en innovativ entreprenör som har startat och drivit flera företag. Idag tränar han organisationer i resultatorienterat ledarskap, produktivt lagarbete och affärsstrategi. År 1998 grundade han konsultbyrån Sustainable Leadership Lab AB vilket han driver än idag och han har varit gästföreläsare om Hållbart Ledarskap och Förändringsledning vid Stockholm Resilience Centre. Idag driver han även innovationsföretaget Aviva Aquaponics som utvecklar system för ekologisk matproduktion där fisk och grönsaker odlas i symbios. Stuart är också ordförande i den ideella förening "Cradle Net" som arbetar aktivt för att sprida kunskap om cirkulär ekonomi. Han är varm förespråkare för permakulturprinciper och metoder och har en "permculture design certificate".

På Synvända kommer Stuart att prata om "Naturen som Inspiration för Hållbart Ledarskap"

Stuart Pledger

David Jonstad
Kollaps och konsten att landa mjukt

David bor i Stockholm och är redaktör på Klimatmagasinet Effekt, författare och frilansjournalist. Hans senaste bok, utgiven i januari 2012, heter Kollaps – Livet vid civilisationens slut (Ordfront). Han har varit journalist sedan år 2000 och har sedan dess hunnit passera en rad redaktioner, däribland Sveriges Radio, Expressen och Arbetaren.

På Syndändan kommer David prata om vår tids överlevnadsfrågor: de konvergerande kriserna inom ekologi, energi och ekonomi och hur vi gör omställningen till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle.

Effekt.se

David Jonstad

Philipp Weiss
Skogsträdgården – En förebild för hållbar odling

Philipp är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik och bor i Stjärnsund. Han doktorerar inom energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet vid Högskolan Dalarna och är en av initiativtagarna till projektet Permakultur Stjärnsund. Philipp innehar ett certifikat i permakulturdesign och etablerar en skogsträdgård på 5000 kvm ett par kilometer utanför Stjärnsund. Han intresserar sig för enkla tekniska lösningar och inspireras av gammalt hantverk.

På Synvändan kommer Philipp att prata om skogsträdgårdar och på vilket sätt de är en förebild för hållbar odling generellt. Han kommer också att leda en rundvandring genom skogsträdgården på söndagmorgon.

Philipp Weiss

Bonnie Nilzon
Hyggesfritt skogsbruk - Det är dyrt med hyggen

Bonnie är ekologisk bonde från byn Bodarna i Södra Dalarna och var aktiv inom Naturskyddsföreningen under 35 år. Bonnie sköter sina skogsmarker på 70 ha enligt Naturkulturmetoden som inte bara bevarar skogens naturvärden utan också har visat sig vara ekonomiskt lönsam.

På Synvändan kommer Bonnie att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet om hyggesfritt skogsbruk och berätta hur metoden kan användas på ett lönsamt sätt.

Bonnie Nilzon

Jan Stagenmark
Bisafari - Från blomma till burk

Jan bor i Långshyttan och slutade med sitt jobb på ett försäkringsbolag för att bli professionell biodlare. Tillsammans med sambon Ulrike Steiner driver han Kryddan i Tillvaron i Stjärnsund där de säljer lokalproducerade och ekologiska matvaror.

På Synvändan kommer Jan att ta oss med på en bisafari, där vi får följa honungstillverkningen från blomma till burk.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4626725

Jan Stagenmark

Håkan Wallander
Den levande jordens värld

Håkan är professor i jordbiologi och miljövetenskap vid Lunds Universitet och han arbetar specifikt med jordens underjordiska nätverk, mykorriza som lever i symbios med träd. Håkan har besökt många spännande platser: regnskog i Sydamerika, öken i Afrika, glaciärer i Nordamerika och skog och tundra i Skandinavien. Han har också skrivit den mycket läsvärda boken ”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”  

På Synvända kommer Håkan att berätta om sin forskning och några av de platser han besökt. Han kommer också att förklara varför det är så viktigt med en levande jord och vad man som privatperson kan göra för att bidra till en jord som är levande.

Mer om Håkans forskning: http://www4.lu.se/o.o.i.s/28390
Bokrecentioner: http://hd.se/mer/2012/06/09/jord-du-valsignade/ och http://tidskriftenrespons.se/recensioner/svamparna-ar-hjaltarna-i-berattelsen-om-jorden

Håkan Wallander

Joshua Roxendal
Rocket stoves - Effektiv vedeldning och enkel komfort

Joshua är en permakulturdesigner och lärare som har spenderat mycket tid ute i naturen och han uppskattar och strävar efter att leva bekvämt med så lite som möjligt. Han är en mycket kreativ ”doer” och har ett stort intresse för lämplig teknik och rocket stoves. Han är idag en av de få i Europa som bygger och håller workshops om Rocket Stoves och även kombinerat med natural building.

På Synvända kommer Joshua att hålla ett kort föredrag och en workshop i Rocket Stove byggeri. Rocket Stoves är effektiva vedeldade spisar, som kan vara upp emot 80-90% effektivare än en vanlig spis.

Joshuas hemsida: http://permakultur.ihop.nu

Joshua Roxendal - Rocket Stoves

Karolina Nätterlund
Biomimicry - naturen som förebild för hållbar landsbygdsutveckling

Karolina är är civilingenjör med inriktning på teknisk design och är specialiserad på biomimicry, vilket innebär att man hämtar kunskap från naturen när det gäller produktutveckling och hållbar utveckling. Idag jobbar hon som verksamhetsledare på Regionalt Designcentrum Jämtland.

På Synvända kommer Karolina att prata om hur naturen kan användas som förebild för utveckling av platser, samhällen och andra komplexa system. Hon kommer även hålla en workshop i landsbygdsutveckling utifrån principer och strategier hämtade från naturen.

Karolina Nätterlund

Aiva Susanne Keldsen
Frukost, lunch och middag på Fridhem kursgård

Aiva är en glad kreatör och på-hejare av ett enkelt och självförsörjande liv på landet i Stjärnsund där hon bor, lever och odlar. Hon är utbildad bildkonstnär med utvikningar åt poesi och performance, dansinspiratör och yoga-mindfulnesslärare och hon intresserar sig för människan, kroppen och den goda galenskapen.

På Synvända finns Aiva med i köket på Fridhem kursgård, där hon lagar ”Glad mat”, gjort med närvaro och glädje. Maten är vegetarisk utan e-nummer och till dels ekologisk och hemodlat.

Aiva

Sofia och Peter
Frukost på Fläckemyranfolkets EKO-CAFÉ-HUS

Sofia och Peter lever ett självförsörjande liv på Fläckemyran gård,i Västerbyn utanför Stjärnsund,
tillsammans med 4 barn, får, höns, gris och kära vänner i krokarna. De är båda konsthantverkare och bygger just nu upp ett eko-café-hus+ateljé i Rörshyttan-strax utanför Stjärnsund (granne till Philipps skogsträdgård). Caféet är tänkt som en alternativ, vacker, kärleksfull mötesplats. Där det planeras permakultur kurser, hantverks- & musikkvällar, sommarcafé och hantverksförsäljning m.m.

På synvända håller Sofia och Peter öppet i café-huset Söndag morgon (07.00-10.00) med frukost/morgonfika.
De säljer även egenodlade ekologiska grönsaker på marknaderna (Både Lördag 11-13 & Söndag 15-16.30)

Läs mer här: Sofia och Peter på Fläckemyran

Peter och Sofia

Sten Hårdbåge
Frukost, lunch och middag på Café Gabriel Stierncrona

Café Gabriel Stierncrona är Stjärnsunds självklara mötesplats vackert beläget i en avkopplande miljö intill sjön Grycken. Gabriel Stierncrona serverar hemlagat och hembakat och ser det som en viktig del i matlagningen att till så stor del som möjligt använda produkter från de småskaliga producenterna.

Mer information: http://www.gabrielstierncrona.se/index.php

Cafe

Leader
Hem Permakultur Info & Anmälan Program Medverkande Kontakt